Aktuální nařízení vlády – klikněte na odkaz zde

3.1.2022:
Bod 14. b) ii) nařízení má stále stejné znění. Tzn. u skupiny do 20-ti osob není nutné dokládat doklad či test, pokud jde o pravidelnou aktivitu v neměnném kolektivu, což naše tréninky jsou. Organizátor kontroluje pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.
Cvičící osoby v době tréninku nemají nasazen respirátor. Ve vnitřních chodbách při příchodu ale ano.