Termíny a místo:

1. termín

 • 18.7.–22.7.2022
 • Tenisový areál Olten, Sportovců 905, 252 44  Psáry – Dolní Jirčany
 • Instruktor: Stanislav Pindur

2. termín

 • 25.7.–29.7.2022 – obsazeno, můžete se zapsat jako náhradníci, kdyby se někdo například pro nemoc odhlásil
 • TJ Sokol Kunratice, K Šeberáku 161/16, 148 00 Praha–Kunratice
 • Instruktor: Marcel Simonides, Martina Simonidesová

3. termín

 • Zrušeno

4. termín

 • 1.8.–5.8.2022
 • Základní škola profesora Švejcara, Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 12 – Modřany
 • Instruktor: Marcel Simonides, Martina Simonidesová

Cena a slevy:

 • 3700,- za jedno dítě
  • 5% sleva při objednávce do 31. března 2022, zároveň musí být zaplacena záloha 2000,-. Doplatek ceny maximálně do 30. června 2022. 
  • 5% sleva za druhé a více dětí z jedné rodiny (slevy se s počtem dětí nesčítají, pouze mají všechny děti z jedné rodiny slevu 5%).
   • obě slevy je možno kombinovat.
   • přihláška je evidována až po zaplacení zálohy, nebo celé ceny.

Platební údaje:

 • Platbu prosím proveďte převodem na č. účtu 2600921902/2010 variabilní symbol 202207, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
 • Po provedení přihlášky pošlete obratem zálohu 2000,-, abychom s Vámi počítali. Doplatek ceny max. do 30. června 2022. 

Náplň příměstského tábora:

 • Krav Maga trénink pro děti a juniory.
 • Cvičení venku nebo v tělocvičně – podle počasí a dle aktuálních nařízení vlády. 
 • Budeme procvičovat mnoho technik pro děti, budeme probírat různé druhy útoků, které dětem mohou hrozit a jaké je jejich řešení. Děti si zároveň budují zdravou sebedůvěru a získávají respekt mezi svými spolužáky.
 • Budeme diskutovat o různých scénářích, které mohou nastat a procvičovat je.
 • Vše probíhá v bezpečném prostředí, většinou formou her. Nikdo se nemusí bát, že by ho někdo silnější, či rychlejší přepral.
 • Veškeré úderové techniky jsou nacvičovány na lapy a speciální úderové bagy.
 • Velký důraz je kladen na prevenci a rozpoznávání různých druhů nebezpečí.
  • Navíc v termínech 25.7.–29.7.2022 (Kunratice) a 1.8.–5.8.2022 (Mráčkova):
   • Nacvičíme přelanění řeky – spolupráce celého družstva, metodika JROTC. Nouzový sedací úvazek, jedna karabina, lano. 
   • Budeme se učit uzly vhodné pro stromolezení a slaňování. 
   • Ukážeme si jak vylézt pro kešku na strom. 
   • Naučíme se slaňovat. 

Součástí ceny je:

 • Dopolední a odpolední svačina
 • Oběd
 • Pitný režim
 • Účastnický diplom

Příchod a odchod:

 • Příchod dětí: 7:30-8:00
 • Vyzvedávání dětí: 16:00-16:30

Pro koho je tábor určen:

 • Tábor je vhodný jak pro děti klubu Krav Maga Point Praha, ale i pro jejich sourozence, známé a další, kteří nemají s Krav Magou žádnou zkušenost. Akce je otevřená i pro děti z jiných Krav Maga klubů, proto můžete tuto akci šířit mezi své známé a kamarády (za šíření předem děkujeme).
 • Předpokládáme, že na táboře budou úplní začátečníci. Pro ty bude připraven základní program. 
 • V případě, že se na tábor přihlásí více dětí, kteří již chodily do našeho klubu na běžné tréninky, budeme jim připravovat část tréninků pro pokročilé, aby se nenudili a i jim trénink přinesl jejich další růst. 

Přihlašujte se v tomto formuláři: https://forms.gle/xHe4mGhPEbxUZNjt7
Minimální věk dítěte je 6 let. 
Máte-li pochybnosti, zda Vaše dítě zvládne cvičení v kolektivu, můžete přijít po předchozí dohodě na nějakou běžnou hodinu našeho klubu v průběhu roku, do věkově odpovídající skupiny. Kontaktujte nás pro dohodnutí návštěvy. 

Podmínky a storna příměstského tábora:

Sport Simonides, z.s. – dále jen Organizátor
Zákonný zástupce

1. Organizátor je ze závažných důvodů oprávněn zrušit příměstský tábor i ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení z důvodu zásahu vyšší moci (vyšší moc je zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu).
2. Organizátor je oprávněn zrušit příměstský tábor, nejpozději 14 dní před jeho začátkem, z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu dětí (15 dětí).
3. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před počátkem příměstského tábora zrušit svou účast. Toto odstoupení musí Spolku doručit písemně, nebo e-mailem, nebo pomocí SMS. Pokud Zákonný zástupce zruší svou účast na příměstském táboře, je Organizátor povinen vrátit zákazníkovi jeho platby a Zákazník je povinen uhradit spolku následující odstupné:
* 30 až 16 dní před začátkem příměstského tábora 50% z celkové ceny;
* 15 dní a méně před začátkem příměstského tábora 100% z celkové ceny. 
4. Organizátor může zrušit příměstský tábor i ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, pokud mu uspořádání nedovolí vládou či jiným orgánem státní moci jeho uspořádání, například z důvodu epidemiologické situace. V takovém případě se Organizátor zavazuje vrátit plnou zaplacenou částku Zákonnému zástupci. V případě, že Organizátor bude muset z podobných důvodů ukončit tábor v jeho průběhu, bude vracet Zákonnému zástupci poměrnou část. 
5. Zákonný zástupce se zavazuje k součinnosti v případě, že vláda bude pro konání tábora vyžadovat tou dobou nějakou verzi testů. 

Marcel Simonides – hlavní trenér Krav Maga Point Praha

 • Instruktor Krav Maga For Adults
 • Instruktor Krav Maga For Kids
 • Instruktor ESP
 • Expert 1 Krav Maga
 • Instruktor sebeobrany II. třídy (dle MŠMT)

Mgr. Martina Simonidesová

 • Instruktor sebeobrany II. třídy (dle MŠMT)
 • Pedagog (FFUK, Obor Pedagogika)

Aleš Sedlák

 • Instruktor sebeobrany II. třídy (dle MŠMT)

Stanislav Pindur

 • Instruktor sebeobrany II. třídy (dle MŠMT)
 • Instruktor Krav Maga For Adults
 • Instruktor Krav Maga For Kids
 • P5 Krav Maga

Kontakt a podrobnější informace: Marcel Simonides, tel.: 777 633 755, marcel.simonides@gmail.com

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2022

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2022

 

Přihlašujte se v tomto formuláři: https://forms.gle/xHe4mGhPEbxUZNjt7, nebo pište na marcel.simonides@gmail.com, případně telefonicky: 777 633 755.

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2022