FAQs

Náhrady za zmeškané hodiny

2020-02-15T02:07:29+02:00|

Zmeškané omluvené hodiny běžných tréninků z jakéhokoliv důvodu (například rýma, kašel, studentovi není dobře, opakovaná antibiotika, školní výlety, školy v přírodě, dovolená apod.) je možno nahradit v jiném termínu (v termínu běžných tréninkových hodin) kdekoliv, kde učíme (není možno nahrazovat na seminářích, táborech, víkendových akcích, které se platí zvlášť). Je však možno nahrazovat pouze řádně [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náhrady za zmeškané hodiny

Omlouvání z tréninků

2018-08-15T15:59:51+02:00|

Neúčast na tréninku je nutno omlouvat pomocí SMS zaslané na telefon 777 633 755. SMS musí být zaslána maximálně do začátku zmeškané hodiny. SMS musí být zaslána z mobilního telefonu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce (nikoliv z telefonu jiného). Zákonný zástupce tím vyjadřuje, že o absenci ví - občas důležité u starších dětí, které chodí [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Omlouvání z tréninků

Speciální cena – akce rodina

2018-08-24T18:36:15+02:00

Jestliže 3 členové jedné rodiny zaplatí celou částku za běžné tréninky za pololetí (celou zvýhodněnou částku - viz "Sleva pro dva a více účastníků"), další člen rodiny již za běžné tréninky v tomto pololetí neplatí. Zároveň mohou všichni členové rodiny chodit na jakýkoliv běžný trénink klubu (do odpovídající věkové skupiny) kdykoliv a kolikrát v týdnu [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Speciální cena – akce rodina

Budeme mít slevu, pokud účastník chodí 2x v týdnu?

2017-08-16T00:06:57+02:00

Ano, jestliže naše kurzy navštěvujete 2x v týdnu, vypočítáváme na pololetí slevu. V takovém případě nás kontaktujte na tel.: 777 633 755, nebo e-mailu: marcel.simonides@gmail.com. Sleva je stejná jako pro dva a více účastníků. Slevy se nesčítají.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Budeme mít slevu, pokud účastník chodí 2x v týdnu?

Je nějaká sleva pro dva a více účastníků?

2018-08-17T16:41:56+02:00|

Ano, jestliže naše kurzy navštěvuje z jedné rodiny více účastníků, vypočítáváme na pololetí slevu. V takovém případě nás kontaktujte na tel.: 777 633 755, nebo e-mailu: marcel.simonides@gmail.com. Sleva je stejná jako když účastník chodí 2x v týdnu. Slevy se nesčítají.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Je nějaká sleva pro dva a více účastníků?

Ukázkové hodiny

2019-11-23T14:25:24+02:00

V běžném školním roce je možné přijít po předchozí dohodě na jakoukoliv běžnou tréninkovou hodinu na zkoušku. Je to vhodné především pokud si nejste jisti, jestli Vás budou tréninky bavit, nebo pokud je dítě na hranici školní zralosti.  Jiné ukázkové hodiny (například před začátkem školního roku) nepořádáme.  Je nutné splnit tyto podmínky: Vyberte si z [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukázkové hodiny

Proč jsou platby v pololetí rozdílné?

2018-08-15T16:04:10+02:00|

Cena je počítána od prvního tréninku daného pololetí do posledního tréninku (září–leden a únor–červen) jako násobek částky a počtu plánovaných tréninků (zveřejněno u každé skupiny na www stránkách). Různý počet tréninků je také dán vlivem státních svátků (o svátcích necvičíme).

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Proč jsou platby v pololetí rozdílné?

Jak počítáte ceny?

2018-08-15T16:06:07+02:00|

Děti a junioři:  Základní cena (trénink 1x v týdnu o délce 50 minut) je počítána jako násobek počtu tréninků (září–leden a únor–červen) v daném pololetí (všechny termíny jsou vypsány v detailu kurzu) a určené částky za jeden trénink. Proto je cena tréninků na různých místech jiná. O prázdninách a státních svátcích necvičíme. V případě, že [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak počítáte ceny?

Náhrady v případě dlouhodobé nemoci, úrazu

2020-02-15T02:07:39+02:00|

V případě dlouhodobé vážné nemoci (trvající nepřetržitě měsíc a více, případně úraz apod. - neberou se v úvahu například navazující běžné nemoci s antibiotiky byť může být zameškání v součtu větší než měsíc) kontaktujte instruktora s potvrzením od lékaře. Platba se nevrací, ale je možno ji započítat v dalším pololetí.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Náhrady v případě dlouhodobé nemoci, úrazu

Může se účastnit tréninků dítě se zdravotním handicapem?

2017-08-16T00:06:13+02:00|

Kontaktujte lektora, sdělte mu o jaký zdravotní handicap se jedná. V některých případech je nutno se spíše poradit se svým lékařem, kterému sdělte, na jaký sport chcete studenta dát. Vycházíme však z předpokladu, že jestli můžete se svým handicapem žít, můžete se s ním i naučit se bránit. Vše je o dohodě s lektorem a [...]

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Může se účastnit tréninků dítě se zdravotním handicapem?