Jestliže 3 členové jedné rodiny zaplatí celou částku za běžné tréninky za pololetí (celou zvýhodněnou částku – viz „Sleva pro dva a více účastníků“), další člen rodiny již za běžné tréninky v tomto pololetí neplatí (škrtá se čtvrtá nejnižší platba). Zároveň mohou všichni členové rodiny chodit na jakýkoliv běžný trénink klubu (do odpovídající věkové skupiny) kdykoliv a kolikrát v týdnu chtějí. 

Akce je platná pouze na běžné tréninky klubu (pravidelné tréninky v týdnu – tzn. pondělí až pátek, dále jen „běžný trénink“). Neplatí na semináře, testování, speciální akce, víkendové semináře apod, které se platí zvlášť. 
Akce platí pro členy jedné rodiny.
Akce platí pouze na dané zaplacené pololetí. 
Pokud by jeden z členů chodil do třídy Kyusho, roční poplatek do Kyusho je nutno zaplatit (ten se odvádí do nadřízené organizace). 
Akce se počítá i například na návštěvu dvou členů rodiny dvakrát v týdnu. V takovém případě se škrtá čtvrtá nejnižší platba.