O testování

 • Testování se koná v rámci otevřených seminářů klubu (cca březen a říjen).
 • Testování je hodnocení práce studenta v minulém školním pololetí. V říjnu je hodnoceno minulé školní pololetí únor-červen. V březnu je hodnoceno minulé školní pololetí září-leden.
  Do tréninku se započítávají i příměstské tábory.  

Proč jít na testování:

 • Studenti jsou v jednotlivých skupinách děleni do skupin dle dosažených technických stupňů. V technické části tréninku trénují často něco jiného, než studenti, kteří právě začali. Začátečníci se potřebují naučit základní úderové techniky, pochopit princip sebeobrany a získávat základní koordinaci. Pokročilejší pak navazují, začínají spojovat techniky a zapojují další nové techniky. Nebo se daná technika začne probírat více dopodrobna, začne se dbát více na provedení, schopnost její použití v praxi, začne se trénovat více rychlost a přesnost. Z tohoto důvodu je nutné, abychom měli studenty děleny do skupin dle toho, kam ve své dovednosti došli. 
 • Splněný technický stupeň motivuje studenty k dalšímu cvičení, studenti bývají po testování nadšení a těší se na nové věci. 
 • Testování je zároveň otevřený seminář, kde se studenti naučí nové věci, které se zatím na trénincích neučili. Je to takové nahlédnutí do technik vyšších technických stupňů. Zároveň se studenti setkají s ostatními a také se seznámí s naším mistrem, nebo někým zajímavým z oboru. 
 • Rodič na semináři uvidí, co jeho dítě vlastně cvičí. Jednou za půl roku může vidět, jaké dítě provedlo pokroky, jak se zlepšilo. I v jiných klubech je zvykem, že jednou za čas se všichni sejdou na velké akci, kde děti mohou ukázat svým rodičům, co se naučily (například taneční kroužky, pěvecké kroužky, fotbalové zápasy apod.). U nás jsou to tyto semináře jednou za půl roku.  
 • Testování je nejen o získání vyššího stupně a oprávnění vstoupit do dalšího tréninku. Chápejte to jako přípravu na život. I v životě je nutné čas od času překonat nějakou metu, splnit a předvést co umím. Příkladem jsou zkoušky na školu, přijímací pohovor do zaměstnání. Studenti se učí překonávat tyto překážky. 
 • Nejlepší studenti se možná jednou stanou instruktory. Někdo bude jen občas vypomáhat, jiný se stane v dospělostí plnohodnotným instruktorem. Bez skládání stupňů to ale není možné. 

Proč jít na seminář i když jsem v klubu nový teprve měsíc

 • Student zažije atmosféru velké akce, kde část studentů usiluje o další technický stupeň. Uvidí o čem to je a nebude se bát, až přijde jeho čas. Mnoho studentů má strach z testování. Studenti, kteří již na testování jednou byli ví, že se toho bát nemusí. 

Podmínky testování: 

 • Testování se mohou zúčastnit všichni studenti tréninkových skupin Krav Maga Point, kteří chodí na tréninky alespoň půl roku (hodnotí se předchozí školní pololetí) a mají svolení svého instruktora.
 • Minimální účast na trénincích v předchozím období (v předchozím školním pololetí) je alespoň 75% (při účasti studenta 1x v týdnu), nebo alespoň 50% (při účasti studenta 2x v týdnu). Má-li student absencí více, aby se mohl testování zúčastnit, může do začátku testování nahradit v jiné tréninkové skupině (přehled zde). 
  V případě, že student vynechal testování, musí od minulého testování (nebo nástupu do klubu) absolvovat alespoň 15 tréninků – běžných, nebo tréninků na semináři, příměstském táboře apod.  
  Do počtu tréninků se započítávají i příměstské tábory a specializované semináře. 
 • Vyšší stupeň podléhá vždy schválení u instruktora dané tréninkové skupiny. 
 • Při přechodu z jiného klubu Krav Maga budeme řešit převod stupňů individuálně. 

Systém nášivek děti: 

 • Od testování na jaře 2018 používáme systém nášivek. 
 • Jsou vytvořeny 4 dětské řady dle věku, každá řada má pět stupňů dle pokročilosti:
  Kids 5-7 let
  Young 8-10 let
  Junior 11-13 let
  Teens 14-17 let
 • Při přechodu z nižší řady nášivek do vyšší řady (dle věku) se snižuje počet získaných stupňů o jeden až dva. Toto se děje nejen dosažením pátého stupně, ale i přechodem z důvodu dosažení věku.
  Příklady: 
  Má-li student například Young 1 a přechází věkově do Junior, musí potvrdit první stupeň, tedy Junior 1. 
  Má-li student například Young 2 a přechází věkově do Junior, může bojovat o Junior 1 (zde se snižuje o jeden stupeň).
  Má-li student například Young 3 a přechází věkově do Junior, může bojovat o Junior 2 (zde se snižuje o jeden stupeň).
  Má-li student například Young 4-5 a přechází věkově do Junior, může bojovat o Junior 2-3 (zde se snižuje o 2 stupně).
 • Vyšší stupeň může student získat po minimálně po půl roce tréninku a splnění minimální docházky. V případě dosažení pátého stupně student čeká na dosažení věku pro další postup ve vyšší řadě nášivek. 

Systém nášivek dospělí: 

 • Defener 1-5 
  Minimální délka tréninku pro získání dalšího stupně je jeden rok (student chodí 1x v týdnu). Nebo půl roku (student chodí 2x v týdnu).
 • Fighter 1-5
  Minimální délka tréninku pro získání dalšího stupně je dva roky (student chodí 1x v týdnu). Nebo jeden rok (student chodí 2x v týdnu)
 • Expert 1-5
  Individuální, dle mnoha kritérií. 

Jsme členy ČUS, Kyusho.com, European Security Center a spolupracujeme s Andrzejem Marczakem (ICSKMA)