Neúčast na tréninku je nutno omlouvat pomocí SMS zaslané na telefon vašeho trenéra. SMS musí být zaslána maximálně do začátku zmeškané hodiny. SMS musí být zaslána z mobilního telefonu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce (nikoliv z telefonu jiného). Zákonný zástupce tím vyjadřuje, že o absenci ví – občas důležité u starších dětí, které chodí na trénink samy.
Taková hodina je pak považována za řádně omluvenou a je možno ji nahradit dle těchto podmínek.

Neomluvené hodiny nelze nahrazovat. V případě překročeného počtu dovolených absencí potom student nemůže být připuštěn ke zkoušce na vyšší technický stupeň.