Zmeškané omluvené hodiny běžných tréninků z jakéhokoliv důvodu (například rýma, kašel, studentovi není dobře, opakovaná antibiotika, školní výlety, školy v přírodě, dovolená apod.) je možno nahradit v jiném termínu (v termínu běžných tréninkových hodin) kdekoliv, kde učíme (není možno nahrazovat na seminářích, táborech, víkendových akcích, které se platí zvlášť). Je však možno nahrazovat pouze řádně omluvené hodiny. Neomluvené hodiny propadají a nelze je nahradit.

Postačí pouze napsat SMS zprávu na mobilní telefon svého trenéra, příklad: „Roman Koudelka si nahradí tuto středu od 16:00 místo minulého pondělí.“ Je možno si nahrazovat pouze v odpovídající věkové skupině. 
Seznam tříd je na této stránce. Náhrady je nutno vyčerpat maximálně do konce daného pololetí, dále se nepřevádí.

Řádně omluvená hodina je taková hodina, kterou student (v případě že studentovi není ještě 18 let tak pouze zákonný zástupce) omluví zasláním SMS zprávy ze svého mobilního telefonu uvedeného v přihlášce (nikoliv z telefonu jiného) na mobilní telefon svého trenéra. SMS musí být zaslána maximálně do začátku zmeškané hodiny. Neomlouvejte prosím telefonováním, pouze zašlete SMS. 

V případě dlouhodobé vážné nemoci (trvající nepřetržitě měsíc a více, případně úraz apod. – neberou se v úvahu například navazující běžné nemoci s antibiotiky byť může být zameškání v součtu větší než měsíc) kontaktujte instruktora s potvrzením od lékaře. Platba se nevrací, ale je možno ji započítat v dalším pololetí.