V případě dlouhodobé vážné nemoci, kdy student chybí více jak měsíc v kuse (operace, úrazy apod. – neberou se v úvahu například navazující běžné nemoci s antibiotiky byť může být zameškání v součtu větší než měsíc) kontaktujte instruktora s potvrzením od lékaře. Platba se nevrací, ale je možno zvážit náhradu v dalším pololetí. Covid a karanténa nejsou z tohoto pohledu brány jako vážná nemoc.