Děti a junioři: 

  • Základní cena (trénink 1x v týdnu o délce 50 minut) je počítána jako násobek počtu tréninků (září–leden a únor–červen) v daném pololetí (všechny termíny jsou vypsány v detailu kurzu) a určené částky za jeden trénink.
    Proto je cena tréninků na různých místech jiná. O prázdninách a státních svátcích necvičíme.
  • V případě, že dítě chodí 2x v týdnu, nebo chodí dva sourozenci jednou v týdnu, počítáme za trénink zvýhodněnou cenu.

Dospělí: 

  • Základní cena (trénink 1x v týdnu o délce 80 minut) je počítána jako násobek počtu tréninků (září–leden a únor–červen) v daném pololetí (všechny termíny jsou vypsány v detailu kurzu) a určené částky za jeden trénink.
  • V případě, že dospělý chodí 2x v týdnu, nebo tréninky navštěvuje i dítě, počítáme za trénink zvýhodněnou cenu.

Kurzovné se platí vždy na pololetí dopředu.
U slev je podmínkou celá platba účastníků za celé pololetí.
Nejsme plátci DPH.