Cena je počítána od prvního tréninku daného pololetí do posledního tréninku (září–leden a únor–červen) jako násobek částky a počtu plánovaných tréninků (zveřejněno u každé skupiny na www stránkách). Různý počet tréninků je také dán vlivem státních svátků (o svátcích necvičíme).
V případě, že student nastupuje později, počítá se platba od prvního tréninku kdy nastoupil do konce daného školního pololetí.