Termín a místo:

 • 17.7.–21.7.2023
 • Tenisový areál Olten, Sportovců 905, 252 44  Psáry – Dolní Jirčany
 • Instruktor: Aleš Sedlák
  Poslední 2 volná místa.

Cena a slevy:

 • 5% sleva při objednávce do 31. března 2023, zároveň musí být zaplacena záloha 2500,-. Doplatek ceny maximálně do 30. června 2023. 
 • 5% sleva za druhé a více dětí z jedné rodiny (slevy se s počtem dětí nesčítají, pouze mají všechny děti z jedné rodiny slevu 5%).
  • obě slevy je možno kombinovat.
  • přihláška je evidována až po zaplacení zálohy, nebo celé ceny.

4200,- základní cena od 1. dubna 2023
3990,- cena od 1. dubna 2023 (při objednávce dvou a více účastníků z jedné rodiny)
3990,- cena platná pouze do 31. března 2023 (cena se slevou při včasné objednávce a zaplacené záloze)
3780,- cena do 31. března 2023 při dvou a více účastnících (cena se slevou při včasné objednávce a slevě pro dva a více účastníků z jedné rodiny)

Platební údaje:

 • Platbu prosím proveďte převodem na č. účtu 2600921902/2010 variabilní symbol 20230717, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
 • Po provedení přihlášky pošlete obratem zálohu 2500,-, abychom s Vámi počítali (sleva platí pouze při zaslání zálohy do 31. března 2023). Doplatek ceny max. do 30. června 2023. 

Součástí ceny je:

 • Dopolední a odpolední svačina
 • Oběd
 • Pitný režim
 • Účastnický diplom

Příchod a odchod:

 • Příchod dětí: 7:30-8:00
 • Vyzvedávání dětí: 16:00-16:30

Přihlašujte se v tomto formuláři: https://forms.gle/H54Vv1wYzozTP3j86
Minimální věk dítěte je 6 let. 
Máte-li pochybnosti, zda Vaše dítě zvládne cvičení v kolektivu, můžete přijít po předchozí dohodě na nějakou běžnou hodinu našeho klubu v průběhu roku, do věkově odpovídající skupiny. Kontaktujte nás pro dohodnutí návštěvy. 

Podmínky a storna příměstského tábora:

Sport Simonides, z.s. – dále jen Organizátor
Zákonný zástupce

1. Organizátor je ze závažných důvodů oprávněn zrušit příměstský tábor i ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení z důvodu zásahu vyšší moci (vyšší moc je zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu).
2. Organizátor je oprávněn zrušit příměstský tábor, nejpozději 14 dní před jeho začátkem, z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu dětí (15 dětí).
3. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před počátkem příměstského tábora zrušit svou účast. Toto odstoupení musí Spolku doručit písemně, nebo e-mailem, nebo pomocí SMS. Pokud Zákonný zástupce zruší svou účast na příměstském táboře, je Organizátor povinen vrátit zákazníkovi jeho platby a Zákazník je povinen uhradit spolku následující odstupné:
* 30 až 16 dní před začátkem příměstského tábora 50% z celkové ceny;
* 15 dní a méně před začátkem příměstského tábora 100% z celkové ceny. 
4. Organizátor může zrušit příměstský tábor i ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, pokud mu uspořádání nedovolí vládou či jiným orgánem státní moci jeho uspořádání, například z důvodu epidemiologické situace. V takovém případě se Organizátor zavazuje vrátit plnou zaplacenou částku Zákonnému zástupci. V případě, že Organizátor bude muset z podobných důvodů ukončit tábor v jeho průběhu, bude vracet Zákonnému zástupci poměrnou část, od které se odečtou věci, které nelze tak rychle zrušit, například rozpočítaná cena tělocvičny, nebo objednané obědy u dodavatele. 
5. Zákonný zástupce se zavazuje k součinnosti v případě, že vláda bude pro konání tábora vyžadovat tou dobou nějakou verzi testů. 

Náplň příměstského tábora:

 • Krav Maga trénink sebeobrany pro děti a juniory – je náplní dvou dopoledních bloků tábora.
  • Cvičení venku nebo v hale – podle počasí a dle aktuálních nařízení vlády. 
  • Budeme procvičovat mnoho technik pro děti, budeme probírat různé druhy útoků, které dětem mohou hrozit a jaké je jejich řešení. Děti si zároveň budují zdravou sebedůvěru a získávají respekt mezi svými spolužáky.
  • Budeme diskutovat o různých scénářích, které mohou nastat a procvičovat je.
  • Vše probíhá v bezpečném prostředí, většinou formou her a scénářů. Nikdo se nemusí bát, že by ho někdo silnější, či rychlejší přepral.
  • Veškeré úderové techniky jsou nacvičovány na lapy a speciální úderové bagy.
  • Velký důraz je kladen na prevenci a rozpoznávání různých druhů nebezpečí.
 • Angličtina
  • Výuka komunikační formou – veškeré povely a vedení cvičení Krav Maga v českém i anglickém jazyce.
  • Procvičování relevantních frází a prohlubování mluvených a písemných kompetencí.
  • Vytvoření vlastního stručného deníku s postřehy a zpětnou vazbou.
  • Prohlubování sociální interakce v anglickém jazyce.
  • Výuka angličtiny bude přizpůsobena věku dětí. Nemusíte mít obavy, že by nejmladší děti tuto část nezvládli. Angličtina na tomto táboře je doplňková (hlavní téma tábora je sebeobrana Krav Maga), berte to jako výhodné zpestření tábora. 
 • Výuku Krav Magy v anglickém a českém jazyce vede Aleš Sedlák – učitel angličtiny – Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. 

Pro koho je tábor určen:

 • Tábor je vhodný jak pro děti klubu Krav Maga Point, ale i pro jejich sourozence, známé a další, kteří nemají s Krav Magou žádnou zkušenost. Akce je otevřená i pro děti z jiných Krav Maga klubů, proto můžete tuto akci šířit mezi své známé a kamarády (za šíření předem děkujeme).
 • Předpokládáme, že na táboře budou úplní začátečníci. Pro ty bude připraven základní program. 
 • V případě, že se na tábor přihlásí více dětí, kteří již chodily do našeho klubu na běžné tréninky, budeme jim připravovat část tréninků pro pokročilé, aby se nenudili a i jim trénink přinesl jejich další růst. 

Kontakt a podrobnější informace: 
Marcel Simonides, tel.: 777 633 755, marcel.simonides@gmail.com

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2023

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2023

 

Přihlašujte se v tomto formuláři: https://forms.gle/H54Vv1wYzozTP3j86, nebo pište na marcel.simonides@gmail.com, případně telefonicky: 777 633 755.

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2023

Instruktor Aleš Sedlák

Instruktor Aleš Sedlák

Certifikovaný instruktor Krav Maga pro děti
Kyusho level 4
Instruktor sebeobrany II. třídy (dle MŠMT)
Učitel angličtiny – Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Tel.: 777 136 104