Termín a místo:

 • 24.7.–28.7.2023
 • TJ Sokol Kunratice, K Šeberáku 161/16, 148 00 Praha–Kunratice
 • Instruktor: Marcel Simonides, Martina Simonidesová
  Update 17.5.2023: tábor je obsazen. Můžete se přihlásit jako náhradníci, pokud by se někdo odhlásil.

Cena a slevy:

 • 5% sleva při objednávce do 31. března 2023, zároveň musí být zaplacena záloha 2500,-. Doplatek ceny maximálně do 30. června 2023. 
 • 5% sleva za druhé a více dětí z jedné rodiny (slevy se s počtem dětí nesčítají, pouze mají všechny děti z jedné rodiny slevu 5%).
  • obě slevy je možno kombinovat.
  • přihláška je evidována až po zaplacení zálohy, nebo celé ceny.

4200,- základní cena od 1. dubna 2023
3990,- cena od 1. dubna 2023 (při objednávce dvou a více účastníků z jedné rodiny)
3990,- cena platná pouze do 31. března 2023 (cena se slevou při včasné objednávce a zaplacené záloze)
3780,- cena do 31. března 2023 při dvou a více účastnících (cena se slevou při včasné objednávce a slevě pro dva a více účastníků z jedné rodiny)

Platební údaje:

 • Platbu prosím proveďte převodem na č. účtu 2600921902/2010 variabilní symbol 20230724, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte.
 • Po provedení přihlášky pošlete obratem zálohu 2500,-, abychom s Vámi počítali (sleva platí pouze při zaslání zálohy do 31. března 2023). Doplatek ceny max. do 30. června 2023. 

Součástí ceny je:

 • Dopolední a odpolední svačina
 • Oběd
 • Pitný režim
 • Účastnický diplom

Příchod a odchod:

 • Příchod dětí: 7:30-8:00
 • Vyzvedávání dětí: 16:00-16:30

Přihlašujte se v tomto formuláři: https://forms.gle/H54Vv1wYzozTP3j86
Minimální věk dítěte je 6 let. 
Máte-li pochybnosti, zda Vaše dítě zvládne cvičení v kolektivu, můžete přijít po předchozí dohodě na nějakou běžnou hodinu našeho klubu v průběhu roku, do věkově odpovídající skupiny. Kontaktujte nás pro dohodnutí návštěvy. 

Podmínky a storna příměstského tábora:

Sport Simonides, z.s. – dále jen Organizátor
Zákonný zástupce

1. Organizátor je ze závažných důvodů oprávněn zrušit příměstský tábor i ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení z důvodu zásahu vyšší moci (vyšší moc je zvláštní právní skutečnost, spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, která způsobí škodu).
2. Organizátor je oprávněn zrušit příměstský tábor, nejpozději 14 dní před jeho začátkem, z důvodu nesplnění podmínky minimálního počtu dětí (15 dětí).
3. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před počátkem příměstského tábora zrušit svou účast. Toto odstoupení musí Spolku doručit písemně, nebo e-mailem, nebo pomocí SMS. Pokud Zákonný zástupce zruší svou účast na příměstském táboře, je Organizátor povinen vrátit zákazníkovi jeho platby a Zákazník je povinen uhradit spolku následující odstupné:
* 30 až 16 dní před začátkem příměstského tábora 50% z celkové ceny;
* 15 dní a méně před začátkem příměstského tábora 100% z celkové ceny. 
4. Organizátor může zrušit příměstský tábor i ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, pokud mu uspořádání nedovolí vládou či jiným orgánem státní moci jeho uspořádání, například z důvodu epidemiologické situace. V takovém případě se Organizátor zavazuje vrátit plnou zaplacenou částku Zákonnému zástupci. V případě, že Organizátor bude muset z podobných důvodů ukončit tábor v jeho průběhu, bude vracet Zákonnému zástupci poměrnou část, od které se odečtou věci, které nelze tak rychle zrušit, například rozpočítaná cena tělocvičny, nebo objednané obědy u dodavatele. 
5. Zákonný zástupce se zavazuje k součinnosti v případě, že vláda bude pro konání tábora vyžadovat tou dobou nějakou verzi testů. 

Marcel Simonides – hlavní trenér Krav Maga Point

 • Instruktor Krav Maga pro dospělé
 • Instruktor Krav Maga pro děti
 • Instruktor ESP
 • Expert 1 Krav Maga
 • Instruktor sebeobrany II. třídy (dle MŠMT)

Mgr. Martina Simonidesová

 • Instruktor sebeobrany II. třídy (dle MŠMT)
 • Pedagog (FFUK, Obor Pedagogika)

 

Náplň příměstského tábora:

 • Krav Maga trénink sebeobrany pro děti a juniory – je náplní dvou dopoledních bloků tábora.
  • Cvičení venku nebo v tělocvičně – podle počasí a dle aktuálních nařízení vlády. 
  • Budeme procvičovat mnoho technik pro děti, budeme probírat různé druhy útoků, které dětem mohou hrozit a jaké je jejich řešení. Děti si zároveň budují zdravou sebedůvěru a získávají respekt mezi svými spolužáky.
  • Budeme diskutovat o různých scénářích, které mohou nastat a procvičovat je.
  • Vše probíhá v bezpečném prostředí, většinou formou her a scénářů. Nikdo se nemusí bát, že by ho někdo silnější, či rychlejší přepral.
  • Veškeré úderové techniky jsou nacvičovány na lapy a speciální úderové bagy.
  • Velký důraz je kladen na prevenci a rozpoznávání různých druhů nebezpečí
 • V termínech 24.7.–28.7.2023 (Kunratice) a 21.8.–25.8.2023 (Mráčkova) v odpoledním bloku:
  • Nacvičíme přelanění řeky – spolupráce celého družstva, metodika JROTC. Minimální výbava – nouzový sedací úvazek, jedna karabina, lano. 
  • Budeme se učit uzly vhodné pro stromolezení a slaňování. 
  • Ukážeme si jak vylézt pro kešku na strom. 
  • Naučíme se slaňovat. 
  • Seminář pes, nebo šelma – pozveme si psího trenéra a v jednom tréninkovém bloku si budeme povídat o tom jak se chovat v případě napadení psem. Probereme toho ale více, například jak a proč se psi učí různé věci. Jaká jsou vhodná plemena pro výcvik apod.

Pro koho je tábor určen:

 • Tábor je vhodný jak pro děti klubu Krav Maga Point, ale i pro jejich sourozence, známé a další, kteří nemají s Krav Magou žádnou zkušenost. Akce je otevřená i pro děti z jiných Krav Maga klubů, proto můžete tuto akci šířit mezi své známé a kamarády (za šíření předem děkujeme).
 • Předpokládáme, že na táboře budou úplní začátečníci. Pro ty bude připraven základní program. 
 • V případě, že se na tábor přihlásí více dětí, kteří již chodily do našeho klubu na běžné tréninky, budeme jim připravovat část tréninků pro pokročilé, aby se nenudili a i jim trénink přinesl jejich další růst. 

Kontakt a podrobnější informace: 
Marcel Simonides, tel.: 777 633 755, marcel.simonides@gmail.com

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2023

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2023

 

Přihlašujte se v tomto formuláři: https://forms.gle/H54Vv1wYzozTP3j86, nebo pište na marcel.simonides@gmail.com, případně telefonicky: 777 633 755.

Přihlášky na příměstský tábor v létě 2023