United Krav Maga World Organisation Praha
Krav Maga Point Praha

Níže naleznete seznam míst, kde trénujeme sebeobranný a taktický systém Krav Maga.

Sebeobrana pro dospělé – Krav Maga

Dospělí, večerní třída

TJ Sokol Kunratice
K Šeberáku 161/16
148 00 Praha 4 – Kunratice

Více informací

Kurz pro ženy

TJ Sokol Kunratice
K Šeberáku 161/16
148 00 Praha 4 – Kunratice

Více informací

Kurz pro ženy

DDM Praha 4, Klub Amfora
Pujmanové 874/9
140 00  Praha

Více informací

Dospělí, ranní třída

DDM Praha 4, Klub Amfora
Pujmanové 874/9
140 00  Praha

Více informací

Sebeobrana senioři

DDM Praha 4, Klub Amfora
Pujmanové 874/9
140 00  Praha

Více informací

Je zahájeno přihlašování do všech kurzů Krav Maga pro dospělé od září 2016. Na uvedených odkazech naleznete kdy začínáme a všechny podrobnosti. Můžete navštěvovat běžné třídy, nebo se zapište do specializované třídy boje s nožem. Pro ženy máme připraven specializovaný kurz sebeobrany pro ženy.

Sebeobrana pro děti – Krav Maga

Děti 6-9 let
Děti 10-15 let

ZŠ prof. Švejcara Praha 4
Mráčkova 3090/2
143 00 Praha 4 – Modřany

Více informací

Děti 6-9 let
Děti 10-15 let

ZŠ Kunratice Praha 4
Předškolní 420/5
148 00 Praha 4 – Kunratice

Více informací

Děti 6-9 let
Děti 10-15 let

ZŠ Na Líše Praha 4
Na Líše 936/16
141 00 Praha 4 – Michle

Více informací

Děti 6-9 let
Děti 10-15 let

DDM Praha 4, Klub Amfora
Pujmanové 874/9
140 00  Praha

Více informací

Děti 6-9 let
Děti 10-15 let

TJ Viktoria Vestec
U Hřiště 575
252 42 Vestec

Více informací

Je zahájeno přihlašování do kurzů Krav Maga pro děti pro školní rok 2016/2017. Na uvedených odkazech naleznete kdy začínáme a všechny podrobnosti.

V průběhu vývoje a šíření výuky Krav Maga, vznikl zájem o výuku Krav Maga pro děti a mládež. Proto byl vyvinut systém sebeobrany vhodný pro situace, na které mohou děti a mládež narazit v jejich každodenním životě. Výuka probíhá formou scénářů mezi dětmi a jejich vrstevníky. Nacvičují se také situace, které mohou nastat s dospělým.

Krav Maga pro děti se skládá z realistických technik sebeobrany, které jsou účinné nejen proti rváčům, ale také dospělým útočníkům.

Přihlásit své dítě můžete buď do pravidelné třídy na těchto stránkách, nebo je možno dohodnout individuální lekce (kontaktujte nás na telefonu 777 633 755 – instruktor Marcel Simonides).

Od září 2016 se můžete přihlásit do kurzů pro dospělé v Praze. Můžete cvičit v ranní třídě pro dospělé na Pankráci, nebo večerní třídě v TJ Sokol Kunratice. Připravili jsme třídu pro ženy a také specializovaný kurz boj s nožem. V případě zájmu nás můžete předběžně kontaktovat na e-mailu marcel.simonides@gmail.com, nebo telefonicky 777 633 755.

Co je cílem tréninků?

  • Naučit se řešit různé rizikové situace i vážnější typy ohrožení.
  • Naučit se bránit různým typům útoků a především se jim umět vyhnout.
  • Získávání síly a pružnosti.
  • Získávání fyzické kondice
  • Rozvíjet hrubou motoriku a senzomotorickou koordinaci.
  • Zlepšit komunikační dovednosti a rozvíjet asertivní chování.

Odkaz na centrálu United Krav Maga World Organisation